Điều khoản sử dụng

15-11-2014 - 4:30 PM GMT +7

Các bài viết trên ThoiTrangNguoiDep.com đều do chúng tôi tự viết và biên soạn. Do đó chúng tôi sẽ giữ bản quyền các bài viết này. Các bạn copy lại, mang đi đâu thì làm ơn ghi lại nguồn nhé! Mọi hành vi sao chép mà không ghi lại nguồn đều bị coi là vi phạm bản quyền, chúng tôi sẽ report các bạn, khi đó, có thể Google sẽ “tặng” cho các bạn những món quà không đẹp đẽ cho lắm đâu ^^

Xin chân thành cảm ơn!

Đăng bình luận